Navigácia

Partners

Štvrtok 22. 2. 2018

Vitajte na našich stránkach

 • 12. 2. 2018

  Vážení rodičia!

  Z dôvodu vyššej chorobnosti žiakov ZŠ na respiračné ochorenia sa plánovaný karneval prekladá z 15.2.2018 na nový termín, ktorý určíme po návrate žiakov z jarných prázdnin. Ďakujeme za pochopenie.

 • 14. 2. 2018

  Vážení rodičia!

  V ............................. sa uskutoční v telocvični školy karneval detí ZŠ s programom, hudbou, občerstvením, hrami, bufetom a tombolou. Srdečne vás všetkých pozývame a zároveň prosíme, aby ste prispeli cenou do detskej tomboly. Tešíme sa na vašu účasť - uvítame rodičov v maskách.

 • 31. 1. 2018

  Vážení rodičia,

  dňa 19.2.2018 o 8,00 hod sa v materskej škole uskutoční karneval s názvom

  "Začarovaný les".

 • 9. 2. 2017

  Oddnes si môžete pozrieť náš jedálny lístok aj z pohodlia domova. Do ponuky našej webstránky pribudla položka jedálny lístok (vľavo dole). Po kliknutí sa otvorí jedálny lístok pre aktuálny týždeň. Prípadne si môžete v smartfóne nainštalovať aplikáciu, v ktorej je tiež možné ho zobraziť.

 • Vážení rodičia a priatelia školy !
  Ak ste sa ešte nerozhodli, komu darujete 2% zo svojich daní, oznamujeme vám,
  že občianske združenie Rodičia a priatelia školy pri ZŠ s MŠ Turá Lúka 103 je tento rok zaradené do zoznamu prijímateľov 2% zo zaplatenej dane z príjmu za minulý rok. Ak máte záujem darovať sumu 2% nášmu OZ, tlačivo si vyžiadajte v škole, alebo uvádzame nasledovné údaje potrebné na vyplnenie Vyhlásenia pre poukázanie 2%:
  • názov: Rodičia a priatelia školy pri ZŠ s MŠ Turá Lúka 103
  • sídlo: ZŠ s MŠ v Turej Lúke č. 103 okres Myjava, 907 03
  • právna forma: občianske združenie
  • IČO: 42013453
  Informácie radi poskytneme na tel. číslach: 034/ 6214143 alebo 034/ 6213821. Takto získané finančné prostriedky použijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ v Turej Lúke a v súlade so stanovami občianskeho združenia. Už vopred vám ďakujeme!


  Správna rada OZ Rodičia a priatelia školy pri ZŠ s MŠ v Turej Lúke

 • Skôr než zapíšete svoje dieťa do 1. ročníka vám, milí rodičia, ponúkame možnosť voľby – vybrať pre svoje dieťa to najvhodnejšie prostredie, v ktorom vaše dieťa začne školskú dochádzku a ktoré v rozhodujúcej miere ovplyvní aj záujem o školu a ďalšie vzdelávanie vášho dieťaťa.
  V tomto príspevku chcem prezentovať vyučovanie a prácu pedagógov Základnej školy s materskou školou v Turej Lúke, ktorá patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava. Škola je trojtriedna, patrí medzi neplnoorganizované školy s ročníkmi 1. – 4., kde je špecifickosťou vyučovania to, že dva ročníky sa vyučujú v jednej triede, ostatné ročníky sa vyučujú samostatne.Vyučovanie spojených dvoch ročníkov je len v jednej triede, takže touto organizáciou vyučovania sa líšime od ostatných neplnoorganizovaných škôl v okrese Myjava. Naša škola patrí medzi moderné školy, kde všetkým pedagógom záleží na kvalite vyučovania a na vytvorení maximálne pokojných ( rodinných ), bezstresových podmienok na vzdelávanie. Vo svojom školskom vzdelávacom programe sme uviedli SWOOT analýzu školy, ktorá vypovedá o silných stránkach školy, overených praxou:
  - škola sa vyznačuje 100% - nou kvalifikovanosťou pedagogického tímu, aj vychovávateľky v ŠKD majú vysokoškolské vzdelanie
  - škola sa profiluje podľa svojich reálnych podmienok a súčasných požiadaviek modernej školy aj vytvorením nových učebných predmetov, ktoré vyučujeme už od 1. ročníka – Angličtina tvorivo a hravo, Ja a počítač, Regionálna výchova a plánujeme aj ďalšie

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Turá Lúka
  Turá Lúka 131
  907 03 Myjava
 • ZŠ: +421 34 621 4143
  MŠ: +421 34 621 3821

Fotogaléria