Navigácia

Partners

Streda 13. 12. 2017

Vitajte na našich stránkach

 • 4. 9. 2017

  Vážení rodičia!

  V sobotu 7.10.2017 spúšťame pre vás nové cvičenie - jogu pre začiatočníkov (dospelých), ktoré sa bude konať v telocvični našej školy. Prvé cvičenie je zdarma, ďalšie bude vždy za 1,50€. Registrovať sa treba u cvičiteľky p. Jany Súkupovej na telefónnom čísle: 0911 780 960.

  Vážení rodičia!

  Vo štvrtok 12.10.2017 od 18.00 do 19.00 začína opäť cvičenie na fit loptách v telocvični našej školy. Poplatok za cvičenie 1,50€ zostáva nezmenený. Registrovať sa môžete u cvičiteľky Mgr. Danky Šedivej na tel. čísle: 0904 524 887.

 • Vážení rodičia,

  blíži sa čas Vianoc,

  preto by sme Vás radi pozvali na vianočné posedenie do materskej školy,

  ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2017 o 15.30 hodine.

 • 9. 2. 2017

  Oddnes si môžete pozrieť náš jedálny lístok aj z pohodlia domova. Do ponuky našej webstránky pribudla položka jedálny lístok (vľavo dole). Po kliknutí sa otvorí jedálny lístok pre aktuálny týždeň. Prípadne si môžete v smartfóne nainštalovať aplikáciu, v ktorej je tiež možné ho zobraziť.

 • Vážení rodičia a priatelia školy !
  Ak ste sa ešte nerozhodli, komu darujete 2% zo svojich daní, oznamujeme vám,
  že občianske združenie Rodičia a priatelia školy pri ZŠ s MŠ Turá Lúka 103 je tento rok zaradené do zoznamu prijímateľov 2% zo zaplatenej dane z príjmu za minulý rok. Ak máte záujem darovať sumu 2% nášmu OZ, tlačivo si vyžiadajte v škole, alebo uvádzame nasledovné údaje potrebné na vyplnenie Vyhlásenia pre poukázanie 2%:
  • názov: Rodičia a priatelia školy pri ZŠ s MŠ Turá Lúka 103
  • sídlo: ZŠ s MŠ v Turej Lúke č. 103 okres Myjava, 907 03
  • právna forma: občianske združenie
  • IČO: 42013453
  Informácie radi poskytneme na tel. číslach: 034/ 6214143 alebo 034/ 6213821. Takto získané finančné prostriedky použijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ v Turej Lúke a v súlade so stanovami občianskeho združenia. Už vopred vám ďakujeme!


  Správna rada OZ Rodičia a priatelia školy pri ZŠ s MŠ v Turej Lúke

 • Skôr než zapíšete svoje dieťa do 1. ročníka vám, milí rodičia, ponúkame možnosť voľby – vybrať pre svoje dieťa to najvhodnejšie prostredie, v ktorom vaše dieťa začne školskú dochádzku a ktoré v rozhodujúcej miere ovplyvní aj záujem o školu a ďalšie vzdelávanie vášho dieťaťa.
  V tomto príspevku chcem prezentovať vyučovanie a prácu pedagógov Základnej školy s materskou školou v Turej Lúke, ktorá patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava. Škola je trojtriedna, patrí medzi neplnoorganizované školy s ročníkmi 1. – 4., kde je špecifickosťou vyučovania to, že dva ročníky sa vyučujú v jednej triede, ostatné ročníky sa vyučujú samostatne.Vyučovanie spojených dvoch ročníkov je len v jednej triede, takže touto organizáciou vyučovania sa líšime od ostatných neplnoorganizovaných škôl v okrese Myjava. Naša škola patrí medzi moderné školy, kde všetkým pedagógom záleží na kvalite vyučovania a na vytvorení maximálne pokojných ( rodinných ), bezstresových podmienok na vzdelávanie. Vo svojom školskom vzdelávacom programe sme uviedli SWOOT analýzu školy, ktorá vypovedá o silných stránkach školy, overených praxou:
  - škola sa vyznačuje 100% - nou kvalifikovanosťou pedagogického tímu, aj vychovávateľky v ŠKD majú vysokoškolské vzdelanie
  - škola sa profiluje podľa svojich reálnych podmienok a súčasných požiadaviek modernej školy aj vytvorením nových učebných predmetov, ktoré vyučujeme už od 1. ročníka – Angličtina tvorivo a hravo, Ja a počítač, Regionálna výchova a plánujeme aj ďalšie

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Turá Lúka
  Turá Lúka 131
  907 03 Myjava
 • ZŠ: +421 34 621 4143
  MŠ: +421 34 621 3821

Fotogaléria