• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Oznamy pre rodičov žiakov ZŠ

      Vážení rodičia!

      V piatok 14.9.2018 od 18.00 do 19.00 pokračuje v telocvični našej školy cvičenie jogy s cvičiteľkou Jankou Súkupovou. Poplatok za cvičenie je 2 €. Prvé prihlásenie na cvičenie je nutné urobiť cez kontakt cvičiteľky: 0915 783 938.

     • Oznamy pre rodičov detí MŠ

      Vážení starí rodičia!

      Pozývame Vás pri príležitosti Vášho sviatku - Mesiaca úcty k starším do priestorov MŠ v stredu 17.10.2018 o 15.30. Po programe bude nasledovať tvorivá činnosť Vás s Vašimi vnúčatami.

     • Rozhodnutie o dvoch percentách zo svojich daní je vo vašich rukách

      Vážení rodičia a priatelia školy !
      Darujte 2% zo svojej zaplatenej dane nášmu občianskemu združeniu Rodičia a priatelia školy pri ZŠ s MŠ Turá Lúka 103, ktoré je aj tento rok zaradené do zoznamu prijímateľov 2% zo zaplatenej dane z príjmu za rok 2017. Ak máte záujem darovať sumu 2% nášmu OZ, tlačivá (Potvrdenie i Vyhlásenie) si vyžiadajte v škole alebo si ich stiahnite z webovej stránky v časti Dokumenty školy. Údaje potrebné na vyplnenie Vyhlásenia pre poukázanie 2% sú predvyplnené:
      • názov: Rodičia a priatelia školy pri ZŠ s MŠ Turá Lúka 103
      • sídlo: ZŠ s MŠ v Turej Lúke č. 103 okres Myjava, 907 03
      • právna forma: občianske združenie
      • IČO: 42013453
      Informácie radi poskytneme na tel. číslach: 034/ 6214143 alebo 034/ 6213821. Takto získané finančné prostriedky použijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ v Turej Lúke a v súlade so stanovami občianskeho združenia. Už

    • Jedálny lístok na internete
     • Jedálny lístok na internete

      Oddnes si môžete pozrieť náš jedálny lístok aj z pohodlia domova. Do ponuky našej webstránky pribudla položka jedálny lístok (vľavo dole). Po kliknutí sa otvorí jedálny lístok pre aktuálny týždeň. Prípadne si môžete v smartfóne nainštalovať aplikáciu, v ktorej je tiež možné ho zobraziť.

     • Skôr než zapíšete svoje dieťa do 1. ročníka

      Skôr než zapíšete svoje dieťa do 1. ročníka vám, milí rodičia, ponúkame možnosť voľby – vybrať pre svoje dieťa to najvhodnejšie prostredie, v ktorom vaše dieťa začne školskú dochádzku a ktoré v rozhodujúcej miere ovplyvní aj záujem o školu a ďalšie vzdelávanie vášho dieťaťa.
      V tomto príspevku chcem prezentovať vyučovanie a prácu pedagógov Základnej školy s materskou školou v Turej Lúke, ktorá patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava. Škola je trojtriedna, patrí medzi neplnoorganizované školy s ročníkmi 1. – 4., kde je špecifickosťou vyučovania to, že dva ročníky sa vyučujú v jednej triede, ostatné ročníky sa vyučujú samostatne.Vyučovanie spojených dvoch ročníkov je len v jednej triede, takže touto organizáciou vyučovania sa líšime od ostatných neplnoorganizovaných škôl v okrese Myjava. Naša škola patrí medzi moderné školy, kde všetkým pedagógom záleží na kvalite vyučovania a

  • Partner

   • Ochrana osobných údajov
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 20. 10. 2018
  • Fotogaléria

   • ZŠ Po stopách M.R.Štefánika
   • ZŠ Deň Zeme
   • ZŠ Deň vody
   • MŠ Rozprávaj mi Macko Uško
   • MŠ Karneval
   • ZŠ Karneval
   • ZŠ Fašiangy v GD
   • ZŠ Vianočná besiedka
   • ZŠ Vianoce v GD